Uzbekistan

Biz butun dunyo bo'ylab shaxslar, korxonalar va davlat tashkilotlari uchun ishlab chiqilgan Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari asosida ishlab chiqariladigan mahsulotlar va xizmatlar bozorida etakchi kompaniyamiz.

The Bhojpur Consulting caters to the Uzbekistan market through our regional sales representatives. We do not have business entity here, but you can reach our contacts at the following

Global
  • Voice: +1 (628) 200-4199
  • Fax: +91 8788682735
Please feel free to contact us directly, if you have any queries further.