Turkey

Dünya genelinde bireyler, kuruluşlar ve devlet kurumları için tasarlanmış Bilgi ve İletişim teknolojisi odaklı ürün ve hizmetlerde pazar lideri bir şirketiz.

The Bhojpur Consulting caters to the Turkey market through our regional sales representatives. We do not have business entity here, but you can reach our contacts at the following

Global
  • Voice: +1 (628) 200-4199
  • Fax: +91 8788682735
Please feel free to contact us directly, if you have any queries further.