Poland

Jesteśmy wiodącą firmą na rynku w zakresie produktów i usług opartych na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, przeznaczonych dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i organizacji rządowych na całym świecie.

The Bhojpur Consulting caters to the Poland market through our regional sales representatives. We do not have business entity here, but you can reach our contacts at the following

Global
  • Voice: +1 (628) 200-4199
  • Fax: +91 8788682735
Please feel free to contact us directly, if you have any queries further.