Philippines

Kami ay isang nangungunang kumpanya sa merkado ng Impormasyon at Komunikasyon na hinihimok ng mga produkto at serbisyo na idinisenyo para sa mga indibidwal, negosyo, at mga samahan ng gobyerno sa buong mundo.

The Bhojpur Consulting caters to the Philippines market through our regional sales representatives. We do not have business entity here, but you can reach our contacts at the following

Global
  • Voice: +1 (628) 200-4199
  • Fax: +91 8788682735
Please feel free to contact us directly, if you have any queries further.