Azerbaijan

Biz dünyanın hər yerində fərdlər, müəssisələr və dövlət qurumları üçün hazırlanmış İnformasiya və Kommunikasiya texnologiyasına əsaslanan məhsul və xidmətlər bazarında lider bir şirkətik.

The Bhojpur Consulting caters to the Azerbaijan market through our regional sales representatives. We do not have business entity here, but you can reach our contacts at the following

Global
  • Voice: +1 (628) 200-4199
  • Fax: +91 8788682735
Please feel free to contact us directly, if you have any queries further.