Albania

Ne jemi një kompani udhëheqëse e tregut në produktet dhe shërbimet e drejtuara nga teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit të dizajnuara për individë, ndërmarrje dhe organizata qeveritare në të gjithë globin.

The Bhojpur Consulting caters to the Albania market through our regional sales representatives. We do not have business entity here, but you can reach our contacts at the following

Global
  • Voice: +1 (628) 200-4199
  • Fax: +91 8788682735
Please feel free to contact us directly, if you have any queries further.